Water

Drinkwaterinstallaties, legionellagevaar en waterontharding

De aanleg, het aanpassen of het uitbreiden van waterleidingen is specialistisch werk

De aanleg, het aanpassen of het uitbreiden van waterleidingen is specialistisch werk en dient mede door het gevaar van bacteriële verontreinigingen als legionella met de grootste zorg te worden uitgevoerd.

Legionella is een bacterie die de veteranenziekte of legionellagriep veroorzaakt, welke kan ontstaan wanneer mensen de bacterie via kleine waterdruppeltjes inademen vanuit bijvoorbeeld een douchekop of een sproei-installatie. De ziekte is een chronische longaandoening met mogelijk dodelijke afloop.
Belangrijke oorzaken van een legionellabesmetting zijn stilstaand water en koud water dat in de waterleiding opwarmt.

In drinkwaterinstallaties moet de aangroei van legionella en daarmee het risico voor de gebruiker tot een minimum worden beperkt. Mede daarom moeten drinkwaterinstallaties volgens de daarvoor geldende regels worden aangelegd, onderhouden en beheerd.

erkend REG-gastechnisch installateur

Volgens de strikte voorschriften en normen

Als erkend watertechnisch installatiebedrijf zijn wij op de hoogte van en werken wij volgens de strikte voorschriften en normen.

Ook voor het berekenen, ontwerpen en het maken van installatietekeningen van nieuwe waterleidinginstallaties kunt u bij ons terecht.
In de wetgeving is vastgelegd welke groepen in het hoog risicosegment vallen en daardoor verplicht zijn halfjaarlijks monsters te laten nemen, alsmede een risicoanalyse en legionellabeheersplan te laten opstellen.

Bij een risicoanalyse wordt aan de hand van een aantal richtlijnen bepaald of en in welke mate kans is op groei van legionellabacteriën in het systeem.
Derks-Diepenbroek B.V. is een gecertificeerd bedrijf die voor u risicoanalyses en beheersplannen kan opstellen.

Waterontharder

Een waterontharder is een apparaat waarmee de hardheid van water verminderd kan worden.
Er zijn vele voordelen van zacht water:

  • kranen en gootstenen zijn makkelijker te reinigen;
  • u hoeft minder wasmiddel te gebruiken;
  • uw koffie, thee en drinkwater zullen beter smaken;
  • huishoudelijke apparatuur gaat langer mee;
  • minder droge huid of eczeem;
  • het is goed voor het milieu.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen of via ons contactformulier op deze website.

Storing of lekkage

Voor een CV-storing, waterleidinglekkage of daklekkage kunt u ons bereiken op