Certificeringen

Een erkend installatiebedrijf

Wij zijn als erkend installatiebedrijf aangesloten bij de brancheorganisatie Techniek Nederland, voorheen Uneto-VNI. Dit is de ondernemersorganisatie van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Als lid van Techniek Nederland staan we voor kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.
www.technieknederland.nl

Derks-Diepenbroek is door InstallQ erkend als REG-Gastechnisch Installateur en REW-Watertechnisch Installateur. Vanaf 1 januari 2019 zijn alle regelingen van de stichtingen KvINL en Sterkin ondergebracht in de nieuwe organisatie InstallQ. Daarmee is één stichting ontstaan die praktisch alle kwaliteitsregelingen voor de installatiebranche beheert en uitvoert. Deze erkenning toont onze ervaring aan, maar ook dat wij adequaat opgeleide mensen in dienst hebben en onze kwaliteit met enige regelmaat wordt gecontroleerd.
www.installq.nl

Vanwege de schadelijke impact van F-gassen op het milieu, zijn er Europese wetten opgesteld om het gebruik ervan te reguleren. F-gassen zijn gassen die voorkomen in koel- en airconditioningsystemen, evenals warmtepompen.
Zonder het certificaat F-gassen mag je geen werkzaamheden uitvoeren aan het circuit waar F-gassen aanwezig zijn.
De monteurs van Derks-Diepenbroek zijn in het bezit van het certificaat F-gassen en Derks-Diepenbroek is in het bezit van het BRL 100 certificaat.
De BRL verplicht dat jaarlijks wordt getoetst of men nog aan de eisen voldoet.

Om het aantal ongelukken door koolmonoxide terug te dringen, mogen werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vanaf 1 april 2023 alleen nog worden uitgevoerd door bedrijven die hiervoor gecertificeerd zijn.
Dit betekent dat alleen gecertificeerde bedrijven gasverbrandingsinstallaties mogen plaatsen, onderhouden of repareren.
De monteurs van Derks-Diepenbroek zijn in het bezit van een Bewijs van Vakmanschap CO (koolmonoxide preventie) en
Derks-Diepenbroek heeft eind 2022 het certificaat BRL 6000-25 behaald.
De BRL verplicht dat jaarlijks wordt getoetst of men nog aan de eisen voldoet.

Alle medewerkers van Derks-Diepenbroek zijn in het bezit van een VCA-Basis of VCA-VOL certificaat.
VCA Basisveiligheid houdt in dat men kennis heeft van de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en de handelingen om een ongeval te voorkomen, rekening houdt met het milieu en de gezondheid van jezelf en anderen. Het VCA-VOL diploma geeft aan dat onze operationeel leidinggevenden kennis hebben van de veiligheidsregels en dit ook op bedrijfsniveau doorvoeren.
www.vca.nl

Derks-Diepenbroek is toekomstgericht!
Wij zijn voor diverse opleidingen al jaren een erkend leerbedrijf. Daarmee garanderen en stimuleren wij de kwaliteit binnen onze organisatie en investeren we tevens in de toekomst van ons vakmanschap.
www.s-bb.nl